STEN bierze udział w prezentacji na temat nowych przepisów dotyczących szalunków i krążyn

STEN wziął udział w warsztatach technicznych zorganizowanych przez Związek producentów szalunków i podparć (Asociación de fabricantes de encofrados y cimbras, AFECI), którego STEN jest członkiem.

Warsztaty miały miejsce  marca w Madrycie i sektor budowlany wyraził swoją wspólną opinię na temat bezpieczeństwa na etapie budowy.

Tematyka dotyczyła głównie aktualizacji przepisów prawnych i nowych narzędzi dotyczących szalunków i podparć

Más información en el siguiente link

AFECI ejemplifica la opinión unánime sobre la seguridad en fase de estructuras