Społeczna odpowiedzialność korporacyjna

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KORPORACYJNA

Ser una empresa líder y de referencia en el sector, proveedor a nivel internacional de innovadores sistemas técnicos de encofrado, andamios y cimbras, que se distingue por la calidad de sus productos y la excelencia en el servicio. Gracias a un equipo humano motivado y comprometido, contribuimos a dar valor a la sociedad, proporcionando soluciones necesarias para construir un bienestar social.

STEN wspiera zbilansowany system zarządzania, który ma na względzie zarządzanie gospodarcze, idące w parze z procedurami zarządzania przyjaznymi środowisku i społeczeństwu.
ZOBOWIĄZANIE
USŁUGI
ZOBOWIĄZANIE
DOBROWOLNE
ZOBOWIĄZANIE
ZOBOWIĄZANIE STRON ZAINTERESOWANYCH

KODEKS ETYCZNY

W ramach nowych wymogów regulacyjnych przedsiębiorstwo STEN jest w trakcie wdrażania Compliance w swojej strukturze i w tym celu wprowadziło Kodeks promujący etyczne zachowania pracowników i monitorujący zgodność z obowiązującymi przepisami. Dotyczy on działalności komercyjnej oraz wewnętrznych regulacji organizacji. Działanie w sposób uczciwy to coś więcej niż ochrona wizerunku i reputacji firmy, to także kreowanie miejsca pracy, z którego jesteśmy dumni.

Dlatego STEN posiada Kodeks Etyczny, który poprzez swoje wartości i podstawowe zasady, definiuje wytyczne postępowania, które czynią przedsiebiorstwo prestiżowym w sektorze szalunków w Hiszpanii i w jej delegacjach na całym świecie.

Aby pobrać dokumenty z kodeksu etycznego, kliknij:

Kanał Skarg

STEN udostępnia do Państwa dyspozycji kanał reklamacyjny, którego celem jest przyjmowanie, przechowywanie i rozpatrywanie skarg dotyczących nieprawidłowości lub naruszeń przepisów, popełnionych przez pracowników lub personel związany z Organizacją.Jest to poufny kanał komunikacji między klientami, dostawcami a Dyrekcją Organizacji.