Elementy bezpieczeństwa

Elementy bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo, nasza wytyczna

Z tego powodu, wiele z naszych produktów i systemów posiada już we wczesnych stadiach powstawania wszystkie środki bezpieczeństwa wymagane przez przepisy obowiązujące na różnych rynkach, do których kierujemy naszą ofertę.

STEN posiada system ochrony zbiorowej, zgodnie z Dekretem Królewskim 1627/1997 Aneksem IV, Częścią C, który zawiera podstawowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia, które powinny stosować się na budowie

Wyróżnia się system ochrony obwodowej StenSafe, składający się z łączników słupków i barierek. Niniejszy system zbiorowej ochrony posiada Certyfikat AENOR, zgodny z normą UNE-EN 13374:2004, „Tymczasowe systemy zabezpieczenia krawędzi stropu”

Elementy bezpieczeństwa

ZABEZPIECZENIA OBWODOWE OBWODOWE
WBUDOWANE W SZALUNEK
Este sistema de protección perimetral es compatible con los sistemas de Encofrado Horizontal desarrollados por STEN, pudiéndose acoplar en mordazas montadas sobre el encofrado y ofreciendo una óptima protección en fase de encofrado. A su vez, una vez realizados los forjados, y dejando los registros pertinentes, permite su colocación para conseguir una protección perimetral total.
ZASTAWKI CZOŁOWE
„TABICA MURO”
Kolejny element zwiększający bezpieczeństwo pracy to wspornik zastawki czołowej „TABICA MURO”. Umożliwia on wykonanie obstawki krawędzi stropu nad ścianami i istenijącymi belkami. Do wspornika mozna zamontować słupki i barierki systemy StenSafe.

Dodatkowe informacje

Poproś o ofertę

Te ayudamos a resolver cualquier proyecto de edificación y obra civil en todo el mundo.

Produkty powiązane

Podpora Sten