Jakość STEN

Jakość STEN

Znajdujemy się na globalnym rynku, otwartym i pełnym konkurencji, w którym firmy powinny szukać czynników wyróżniających, które pozwolą im osiagnąć najwyższe korzyści przy najmniejszym koszcie.

Jakość jest elementem fundamentalnym w tym sensie, ponieważ kiedy ustanawia się KULTURĘ JAKOŚCI w firmach, uzyskuje się:

Większą stabilność, wzrost i rentowność.

Zmniejszenie kosztów pochodzących z awarii i błędów.

Zapobieganie możliwym problemom biznesowym i prawnym.

Większą zdolność przystosowania się do zmian w kotekście organizacji.

Poprawa wizerunku firmy, jej pracowników i jej produktów.

Większe zaufanie klientów, którzy polecają firmę i jej produkty.

Lepsze wykorzystanie doświadczenia zdobytego przez firmę.

 

Dziś, firmy wiodące zdają sobie sprawę, że pozycja na rynku to nie tylko cena produktów oraz szybkość usługi, ale przede wszystkim jakość swoich systemów.

To dlatego właśnie sam zarząd STEN, zmotywowany koniecznością zwiększenia wydajności swoich systemów organizacji, produkcji i obsługi, zdecydował wdrożyć i rozwinąć w firmie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ według norm międzynarodowych ISO-9001:2015

W celu zapewnienia, że jakość jest prawdziwą wartością i zaletą na tle konkurencji, zarząd pilnuje aby wszystkie działy miały w swoich celach satysfakcję klienta i szukanie sposobu na jak najlepsze funkcjonowanie firmy.

Jesteśmy świadomi tego, że w dzisiejszych czasach, negatywny wizerunek firmy ze względu na złą jakość może powodować niezadowolenie lub utratę klientów. Niezadowoleni klienci mogą wpłynąć na decyzję przyszłych, potencjalnych klientów, co z czasem może przyczynić się do utraty pozycji na rynku. Bycie zdolnym do wykrycia przyczyn, które powodują problemy pomoże nam utrzymać dobry wizerunek firmy STEN który aktualnie posiada.

Poza samą satysfakcją naszych klientów, jakość pomaga nam polepszać nasze własne funkcjonowanie. Zdolność wykrycia słabych punktów systemu, pozwala nam ulepszać je i w ten sposób osiągnąć doskonałość w naszej pracy. Ta doskonałość gwarantuje nam obecność na rynku i daje nam pozycje lidera w naszej branży.

STEN projektuje, produkuje oraz rozprowadza produkty techniczne najwyższej jakości i oferuje sprawną obsługę klienta. To wszystko możliwe jest dzięki młodemu i wyspecjalizowanemu zespołowi pracowników, który okresowo jest szkolony we własnej firmie z najnowszych technologii budownictwa i najnowszych systemów zarządzania.

Zawsze oferować klientowi „jakość” zdefiniowaną i zadowolić każde jego oczekiwania, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie.

Aby rozwinąć tą politykę:

Śledzimy rozwój rynku i jeśli to możliwe wyprzedzamy go jesli chodzi o wymagania co do niego.

Ciągle wspieramy rozwój SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

  • Staramy się dotrzymywać ustalonych terminów dostawy.
  • Zobowiązujemy się do spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów klientów związanych ze sprzedażą i wynajmem materiałów deskowania.
  • Pomagamy klientowi oferując mu nasze doświadczenie i wiedzę oraz staramy się zawsze rozwiązywać ewentualne rozbieżności z korzyścią dla obu stron.
  • Dążymy do spójności naszych pracowników, zachęcając ich do komunikacji i pracy zespołowej.
CERTYFIKAT
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO-9001:2015